สายด่วน คุณกษิภัท 093-6515987
คุณมงคล 087-0717778

“ ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานบริการของเรา ”

   ABOUT

บริษัท เค-เทค โปรดักส์ จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมการซ่อมแซมและการผลิตกระบอกไฮดรอลิค กระบอกนิวเมตริก ทุกประเภท ทุกขนาด ตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการชุบฮาร์ดโครมซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการผลิตและซ่อม-สร้าง กระบอกไฮดรอลิค โดยบริษัทฯสามาถซ่อม-สร้างกระบอกไฮดรอลิค เหล่านี้ให้มีคุณภาพที่ดีสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเรายังมีการรับประกันงานทุกงานและมีเอกสารประกอบการซ่อม-สร้างแนบพร้อมการส่งงานทุกครั้งอีกด้วย นอกจากเรื่องคุณภาพงานที่เราเน้นแล้ว การบริการหลังการขายของเราก็ยังพร้อมให้บริการตลอดเวลา ทุกครั้งพบเจอปัญหาสามารถติดต่อเราได้ทันที
 

K-TECH ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้านนี้มานานกว่า 20 ปี โดยรับประกันในขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้
 

  •  กระบอกไฮดรอลิคทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่เสีย
  • อุปกรณ์ทุกชิ้นจะได้รับการซ่อมและแก้ไขปรับเปลี่ยนใหม่อย่างละเอียด
  • การตรวจสอบงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการซ่อมทุกขั้นตอน
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ซ่อมแล้วเสร็จให้ได้ตามมาตรฐานก่อนส่งออกจากโรงงานโดยเครื่องทนสอบแรงอัด (Test Pressure)
  • กระบอกไฮดรอลิคทุกกระบอก ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยและรวดเร็วตรงความต้องการของลูกค้า
  • ซีล Original แบรนด์ Parker , Merkel และ ซีล Master (ซีลกลึง) ในกรณีเร่งด่วน